Kvarteret Gäddan i Kneippen var namngivet 1897.

Namngrupp ”djur”.