Kvarteret Nyckeln

Kvarteret Nyckeln

Kvarteret Nyckeln i Östantill namngavs senast 1876. Namngrupp ”riksregalierna”. Nyckeln kompletterade kvarteren med namn efter riksregalierna: Kronan, Spiran, Svärdet och Äpplet från 1720-talet. En riksnyckel tillverkades till Erik XIV:s kröning 1561 och förvaras...
Kvarteret Lärkan

Kvarteret Lärkan

Kvarteret Lärkan i Östantill namngavs senast 1876. Namngrupp ”fåglar”. På 1870-talet skedde en stadsplaneutvidgning åt sydost och sydväst. Flertalet av de nya kvartersnamnen saknade ”varje casual förbindelse med marken”, konstaterade Edward Ringborg missnöjt. Fåglar...
Prästgatan

Prästgatan

Prästgatan, som hör till 1769 års gator, fick sitt namn av S:t Olai prästgård i sydvästra hörnet av korsningen Prästgatan – Drottninggatan. Prästgårdstomten hade i århundraden tillhört S:t Johannes kyrka som låg bredvid, men den överfördes senare till...
Kvarteret Stopet

Kvarteret Stopet

Kvarteret Stopet i Östantill var namngivet 1728. Kanske fick kvarteret, liksom Pokalen, sitt namn efter en krog. Edward Ringborg framkastade teorin att namnet innehåller det gamla rymdmåttet stop (1/2 kanna) med anledning av att det är mycket mindre än grannkvarteret...