Kvarteret Elden i Östantill var namngivet 1728.

Det är uppkallat efter en gårdsägare i kvarteret, inspektor Nils Eld (1666–1746). Han var brorson till landshövdingen i Östergötland Lars Eldstierna och hade del i privilegierna för buldansväveriet i Norrköping tillsammans med handelsmannen Anders Reimers (1666–1721).

(Marcusska fideikommisset i kvarteret Elden vid hörnet av Fleminggatan och Generalsgatan år 1913. Foto: Wilhelm Wiberg. Ur Norrköpings stadsmuseums samlingar)