Kvarteret Enen var namngivet 1876.

Namngrupp ”träd”. Namngavs samtidigt som grannkvarteren Granen och Tallen.

(Kvarteret Enen år 2021. Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)