Kvarteret Staren i Östantill namngavs senast 1876.

Namngrupp ”fåglar”.

(Prästgatan med kvarteret Staren till höger. Vykort ur Östergötlands museums samlingar)