Kvarteret Skeppet

Kvarteret Skeppet

Skeppet finns med bland 1728 års kvartersnamn. I kvarteret bodde flera skeppare och 1728 ägdes den största tomten av skepparen Jonas Törnberg. (Ölhall i kvarteret Skeppet vid Nya torget. Ur fotosamlingen Gamle Swartzens Minnen, Norrköpings...

Östantill

Stadsdelens norra delar nära hamnen var indelade i kvarter och hade bebyggelse redan i början av 1700-talet. Kvarteren hade fått namn efter fjärran destinationer såsom London, Lissabon, Paris och Västindien, och vid namngivningen av Skepparegatan och...
Strömsholmsbron

Strömsholmsbron

Den 27 november 2012 namngavs Strömsholmsbron. Den gamla bron till Strömsholmen från söder hade inget officiellt namn 2012 utan namngavs samtidigt som den nya Tullhusbron från norr. Strömsholmen har fått sitt namn av läget i Strömmen (1848) och hade dessförinnan...
Skepparegatan

Skepparegatan

Skepparegatan är känd första gången 1769 och har fått sitt efter de många skeppare som på 1760-talet bodde vid gatan: Eneholm, Grievahn, Håkan Cullin, Adrian Freij, Joh. Wendt, Johan Utter, Abraham Sundberg, Simeon Fröberg, Pet. Johansson, Hans Schytt med...

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.