Kvarteret Bakugnen

Kvarteret Bakugnen

Kvarteret Bakugnen i Östantill var namngivet 1728. I kvarteret bodde bagaren Jöns Bergman 1728. (Kvarteret Bakugnen i korsningen Trädgårdsgatan – Generalsgatan år 1944. Okänd fotograf. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)
Styrmansgatan

Styrmansgatan

Styrmansgatan, som ledde till hamnen och fanns 1769, anses ha fått sitt namn efter de skeppsbefäl som på 1760-talet bodde längs gatan: styrman Johan Lundberg, skeppare Johan Wendler, Samuel Wällande och styrman Haerström. Enligt Norrköpingshistorikern Edward Ringborg...
Kvarteret Kannan

Kvarteret Kannan

Kannan är ett av de äldsta kvartersnamnen från 1728. I kvarteret ägdes 1728 tre gårdar av mätare, och kanna är ett gammalt svenskt rymdmått de torde ha använt i sitt yrke – ”därav namnet”, slår Arthur Nordén fast. Mätaren Anders Joakimssons tomt (nr 1) upptog ungefär...
Kvarteret Eken

Kvarteret Eken

Kvarteret Eken i Östantill var namngivet 1728. I kvarteret bodde ”den i stadens historia märklige borgmästaren Jacob Ekbohm, som spelade en viktig roll vid branden 1719”, skriver Arthur Nordén. Jacob Ekbohm (1683–1758) var justitieborgmästare i Norrköping från 1717...
Kvarteret Ruddammen

Kvarteret Ruddammen

Kvarteret Ruddammen i Östantill var namngivet 1728. ”På kvadraten Ruddammens tomt låg på 1600-talet en stor trädgård, hvari måhända någon ruddamm varit anordnad”, noterade Arthur Nordén. Ruda är en karpfisk, och ruddammar för fiskodling i Sverige nämns i källor från...