Kvarteret Danzig i Östantill var namngivet 1728.

Namngrupp ”geografiska namn”. Kvarteren Danzig och Lybeck är de enda som återstår av en lång rad geografiska kvartersnamn i närheten av hamnen på 1720-talet: Amsterdam, Danzig, Köpenhamn, Lissabon, London, Lybeck, Ostindien, Paris, Rom och Västindien. Det går inte att avgöra om namnet valts med tanke på de här boende skepparnas och handelsmännens särskilda förbindelser med städerna eller om de är allmänna.

(Kvarteret Danzig vid Trädgårdsgatan. Okänd fotograf. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)