Kvarteret Ärlan i Östantill namngavs senast 1876.

Namngrupp ”fåglar”.

(Kvarteret Ärlan vid Östra Promenaden. Bild från Google Maps 2022).