Kvarteret Ärlan i Östantill namngavs senast 1876.

Namngrupp ”fåglar”.

(Bostadshus i kvarteret Ärlan i hörnet av Hantverkaregatan och Östra Promenaden. Okänd fotograf. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar )