Kannan är ett av de äldsta kvartersnamnen från 1728.

I kvarteret ägdes 1728 tre gårdar av mätare, och kanna är ett gammalt svenskt rymdmått de torde ha använt i sitt yrke – ”därav namnet”, slår Arthur Nordén fast. Mätaren Anders Joakimssons tomt (nr 1) upptog ungefär två tredjedelar av kvarteret. Mätare var anställda av staden för att verkställa officiella mätningar av varor som skulle föras in eller säljas där.

(Korsningen Generalsgatan – Prästgatan med kvarteret Kannan till vänster i bild år 1945. Foto: Gustaf Östman. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)