Kvarteret Ruddammen i Östantill var namngivet 1728.

”På kvadraten Ruddammens tomt låg på 1600-talet en stor trädgård, hvari måhända någon ruddamm varit anordnad”, noterade Arthur Nordén. Ruda är en karpfisk, och ruddammar för fiskodling i Sverige nämns i källor från 1400–1600-talen.

(Kvarteret Ruddammen i hörnet Trädgårdsgatan – Skepparegatan omkring år 1905. Okänd fotograf. Ur fotosamlingen Gamla Swartzens minnen, Norrköpings stadsarkiv)