Kvarteret Kråkan i Kneippen namngavs senast 1897.

Namngrupp ”djur”.

(Huset till vänster är Villa Alfsol vid Odensgatan i kvarteret Kråkan. Ur fotosamlingen Gamle Swartzens minne i Norrköpings stadsarkiv)