Askhagsvägen

Askhagsvägen

Askhagsvägen i Kimstad namngavs senast 1970. Området Askhagen har troligen fått sitt namn av en hage som hört till gården Ask strax norr om Kimstad. Gårdsnamnet innehåller trädnamnet ask och nämns första gången 1277.
Kvarteret Skatan

Kvarteret Skatan

Kvarteret Skatan i Kneippen namngavs senast 1897. Namngrupp ”djur”. (Borgs församlings f.d. kyrkoherdeboställe och pastorsexpedition vid Vinkelgatan i kvarteret Skatan år 2019. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)
Kvarteret Centralstationen

Kvarteret Centralstationen

Den 12 september 2000 namngavs kvarteret Centralstationen i Butängen. Det byggnadsminnesförklarade stationshuset i Norrköping ritades av arkitekten Adolf Wilhelm Edelsvärd och uppfördes av stadsarkitekten Carl Theodor Malm 1865. Året därpå öppnades bandelen...
Lennings rondell

Lennings rondell

Den 11 september 2007 namngavs Lennings rondell på gränsen mellan stadsdelarna Berget och Kneippen. Rondellen fick sitt namn efter det närbelägna Lennings sjukhem. John och Mathilda Lennings sjukhem “skapades 1888 genom en donation från disponenten John Lenning...
Kvarteret Gångjärnet

Kvarteret Gångjärnet

Den 10 september 1979 namngavs kvarteret Gångjärnet i Hageby. Namngrupp ”byggnadsdelar och byggnadsdetaljer”. (Särskilda boendet Plåtslagaregatan 8 i kvarteret Gångjärnet år 2019. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)
Norrköpings kvartersnamn - omslaget Nu har boken Norrköpings kvartersnamn kommit ut.
Den tar upp samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.