Tennisvägen

Tennisvägen

Tennisvägen i Jursla namngavs den 26 maj 1988. Vägen leder till Åby Tennishall. Tennishallen invigdes i december 1981 och drivs av Åby Tennisklubb. Tennisvägen var tidigare en del av Jurslavägen.
Morängatan

Morängatan

Morängatan i Vilbergen namngavs den 25 maj 1967. Namngrupp ”stenbrytning”. Morän är geologisk avlagring som främst består av söndersmulade bergartsfragment.
Nordanvägen

Nordanvägen

Nordanvägen i Skärblacka namngavs senast 1970. Namngrupp ”vindar”. Nordanvägen löper från norr mot villasamhället Granhagen där Sunnanvägen och Västanvägen – och tidigare även Östanvägen (nuvarande Granhagsvägen) – ligger. Fram till utbyggnaden av pappersbruket på...
Kvarteret Mjölnaren

Kvarteret Mjölnaren

Kvarteret Mjölnaren i Nordantill var namngivet 1728. Mjölnaren Tore Persson ägde en av tomterna i kvarteret 1728, och det bedrevs kvarnverksamhet där redan på medeltiden. Vid en arkeologisk utgrävning 2012 påträffades ett kvarnhus med tillhörande kvarnränna som med...
Odenvägen

Odenvägen

Odenvägen i Krokek namngavs senast 1965. Namngrupp ”fornnordisk mytologi”. Oden var den främste bland asagudarna och härskare i Valhall – både krigsgud, dödsgud och visdomsgud. Spjutet Gungner, hästen Sleipner och spejarkorparna Hugin och Munin hörde till hans...