Fiskeby

Stadsdelen Fiskeby omfattar förutom själva Fiskeby herrgård och pappersbruk också bostadsområdena Fyrby, Tråbrunna, Sörby och hela det gamla F13-området. Byn Fiskeby har sannolikt etablerats under yngre järnålder och som namnet antyder har den legat vid Motala ströms...

Leonardsberg

Leonardsberg, säteri i Östra Eneby s:n af Bråbo h:d, bildadt af Fålleberga och Örstad, som jemte Sånna förr hört under Norsholm. Dessa gårdar innehades genom donation från 1630 och 1645 af öfversten och öfverkommendanten Otto Schulman till Svärtinge († 1653) samt...

Sörby

Sörby, egendom i Ö. Eneby s:n af Bråbo h:d. Söörby nämnes i ett år 1321 af Ingrid Svantepolksdotter utfärdadt testamente. Var sedermera dels skatte och dels kyrkohemman samt hörde under 1500-talet under Norsholm. Egdes under 1600-talet af slägterna Utter, De Geer och...
Eternellvägen

Eternellvägen

Den 15 februari 1994 namngavs Eternellvägen i Fiskeby. Vägnamnet valdes ”med anledning av den odling av eterneller som pågår i anslutning till området.” Vägen går utmed Rosenborgs koloniområde.
Drakengatan

Drakengatan

Den 27 augusti 1998 namngavs Drakengatan i Fiskeby. Namnet hör till gruppen ”flygtermer” som finns på gator omkring Bråvalla flygflottilj där stridsflygplanet J 35 Draken användes åren 1960–1976. (En rote J 35 Draken från Bråvalla flygflottilj. Ur Krigsarkivets...
Norrköpings kvartersnamn - omslaget Nu har boken Norrköpings kvartersnamn kommit ut.
Den tar upp samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.