Pilgatan fick behålla sitt tidigare namn när gatorna i Fredriksdalskvarteret fick sina officiella namn 1928. Namnet är känt första gången 1906 men dess bakgrund är oklar.

(På fotot: Pilgatan 1)

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.