Mittenpartiet av Norra Promenaden anlades 1858 som Nya Allén. Ritningsförslaget gjordes 1855 av trädgårdsarkitekten Knut Forsberg och förebilden var Paris som vid denna tid genomgick en stor ombyggnad under ledning av George Eugéne Haussmann. År 1899 förlängdes den väster om Kungsgatan och i öster ända fram till Strömmen. Sammanlagt 1216 lindar användes till den 2,9 km långa Norra Promenaden.

Norra Promenaden kallades Nya Allén ännu 1861 men på 1879 års karta har den dagens namn. Den gata som anlades parallellt med Promenaden (i dag det norra körfältet) hette ursprungligen Stationsgatan, men namnet slopades 1951 eftersom det ansågs ”olämpligt att samma gata bar två namn”.

(Vykort Norra Promenaden 1904)