Relägatan

Relägatan

Relägatan i Slottshagen namngavs den 10 december 2014. Namngrupp ”bildelar”. Temat ansågs lämpligt för detta ”industriområde med flera fordonsrelaterade verksamheter”.
Hanholmsvägen

Hanholmsvägen

Den 13 juni 1963 namngavs Hanholmsvägen i Slottshagen och Händelö. Vägen fick namnet efter Hanholmen som ligger öster om vägens sträckning. Hanholmen har varit en holme, men är numera bara en udde i Bråviken. Här anlade Nykterhetsvännernas Segelsällskap (NVSS), bildat...
Karossgatan

Karossgatan

Karossgatan i Slottshagen namngavs den 10 december 2014. Namngrupp ”bildelar”. Temat ansågs lämpligt för detta ”industriområde med flera fordonsrelaterade verksamheter”.
Larmgatan

Larmgatan

Larmgatan i Slottshagen namngavs den 10 december 2014. Namngrupp ”bildelar”. Temat ansågs lämpligt för detta ”industriområde med flera fordonsrelaterade verksamheter”.