Slottshagen

Det befästa slottet Johannisborg började uppföras i början av 1610-talet som residens för hertig Johan av Östergötland (1589–1618) och stod färdigt 1639. Slottet ritades av Hans Fleming och bestod av två trevåningsbyggnader med flyglar omgivna av vallar och vallgravar...
Blixholmsvägen

Blixholmsvägen

Den 26 januari 1989 namngavs Blixholmsvägen i Slottshagen. Vägen leder i riktning mot Blixholmen i Motala ström. Blixholmen tillkom genom arbetena med Lindökanalen och var ursprungligen en del av Hospitalsholmen. På 1719 års karta användes namnet Blixholmen om ett...
Hanholmsvägen

Hanholmsvägen

Den 13 juni 1963 namngavs Hanholmsvägen i Slottshagen och Händelö. Vägen fick namnet efter Hanholmen som ligger öster om vägens sträckning. Hanholmen har varit en holme, men är numera bara en udde i Bråviken. Här anlade Nykterhetsvännernas Segelsällskap (NVSS), bildat...

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.