Slottshagen

Det befästa slottet Johannisborg började uppföras i början av 1610-talet som residens för hertig Johan av Östergötland (1589–1618) och stod färdigt 1639. Slottet ritades av Hans Fleming och bestod av två trevåningsbyggnader med flyglar omgivna av vallar och vallgravar...
Blixholmsvägen

Blixholmsvägen

Den 26 januari 1989 namngavs Blixholmsvägen i Slottshagen. Vägen leder i riktning mot Blixholmen i Motala ström. Blixholmen tillkom genom arbetena med Lindökanalen och var ursprungligen en del av Hospitalsholmen. På 1719 års karta användes namnet Blixholmen om ett...
Kommendantvägen

Kommendantvägen

Den 28 februari 1957 namngavs Kommendantvägen i Slottshagen. Vägen löper förbi Johannisborgs slottsruin och namngavs ”med anknytning till de kommendanter, som under tider av krig eller krigsfara varit förordnade å fästet Johannisborg”. Några av kommendanterna var...
Lamellgatan

Lamellgatan

Den 10 december 2014 namngavs Lamellgatan i Slottshagen. Åtta tidigare namn gator i området fick namn ur gruppen ”bildelar”. Temat ansågs lämpligt för detta ”industriområde med flera fordonsrelaterade verksamheter”.