Kommendantvägen

Kommendantvägen

Den 28 februari 1957 namngavs Kommendantvägen i Slottshagen. Vägen löper förbi Johannisborgs slottsruin och namngavs ”med anknytning till de kommendanter, som under tider av krig eller krigsfara varit förordnade å fästet Johannisborg”. Några av kommendanterna var...
Lamellgatan

Lamellgatan

Den 10 december 2014 namngavs Lamellgatan i Slottshagen. Åtta tidigare namn gator i området fick namn ur gruppen ”bildelar”. Temat ansågs lämpligt för detta ”industriområde med flera fordonsrelaterade verksamheter”.
Johannisborgs slottsruin

Johannisborgs slottsruin

Johannisborgs slott började uppföras 1613 som residens för hertig Johan av Östergötland, Johan III:s son, som värn för staden Norrköping och stod färdigt först flera år efter hertigens död 1618. Slottet bestod ursprungligen av två byggnader förenade genom flyglar. Det...

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.