Den 26 januari 1989 namngavs Blixholmsvägen i Slottshagen.

Vägen leder i riktning mot Blixholmen i Motala ström. Blixholmen tillkom genom arbetena med Lindökanalen och var ursprungligen en del av Hospitalsholmen. På 1719 års karta användes namnet Blixholmen om ett vattenomflutet område länge västerut (senare kallat Blekholmen och Bregsholmen).