Den 10 december 2014 namngavs Lamellgatan i Slottshagen.

Åtta tidigare namn gator i området fick namn ur gruppen ”bildelar”. Temat ansågs lämpligt för detta ”industriområde med flera fordonsrelaterade verksamheter”.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.