Den 18 december 1980 namngavs Returgatan i Slottshagen.

Gatan fick sitt namn av en planerad anläggning för avfallshantering.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.