Den 18 december 1980 namngavs Returgatan i Slottshagen.

Gatan fick sitt namn av en planerad anläggning för avfallshantering.