Vrinnevi

Vrinnevi by har anor från medeltiden och bestod tidigt av sju gårdar, i nyare tid tre. Stadsdelen, som till största delen består av Vrinneviskogen, ligger på Vrinnevis ägor men själva gården ligger numera i stadsdelen Hageby. Namnet skrevs 1413 Wrindawi och senare...

Vilbergen

I det gamla Vilbergen fanns flera stenbrott och en större grupp stenarbetare valde så småningom att bosätta sig här. Efter hand ökade inflyttningen av andra grupper både från de norra förstäderna och inifrån staden och eftersom markägarförhållandena var oklara...
Söderstaden

Söderstaden

Under andra halvan av 1800-talet växte Nya staden fram på Östra Såpkullen och Adelsgärdena mellan Södra Promenaden och stadsgränsen (vid nuvarande Albrektsvägen). Den första bebyggelsen låg i kvarteren kring Nelinsgatan (då kallad Storgatan) och Askebygatan...

Såpkullen

Såpkullen var en av stadens jordar innanför stadsgränsen under 1800-talet och delades av vägen till Västra Husby (nuvarande Gamla Övägen) i en västlig och en östlig del. Södra förstaden började byggas i Östra Såpkullen i slutet av 1800-talet medan Västra Såpkullen...

Sylten

De vattensjuka ängarna på Strömmens södra sida kallades sedan gammalt Södra Sult och senare Södra Sylten. Namnet hör ihop med ordet sylta som är vanligt i lokala ortnamn och betyder låg havsstrand, kärr eller myr. Sylten och Saltängen betyder ungefär samma sak. Den...

Smedby

Arkeologiska undersökningar har visat att Smedbys bytomt har varit bebyggd kontinuerligt sedan 600-talet. På 1920-talet styckade grosshandlare Johansson på Brånnestads gård av cirka 125 tunnland från sina marker och sålde till arbetare, hantverkare och tjänstemän som...