Hättingslunden

Hättingslunden

Hättingslunden i Smedby namngavs den 13 juni 1963. Hättingslunden är ett mindre parkområde som är uppkallat efter det närbelägna berget Hättingen där en jätte (eller viking) kallad Hätta sägs ha bott.
Storbacken

Storbacken

Storbacken i Smedby namngavs den 17 mars 1932. Har fått sitt namn efter de topografiska förhållandena och är tillsammans med Bergstigen det enda av 1932 års namn i Smedby som inte bytts ut.