Bergstigen

Bergstigen

Bergstigen i Smedby namngavs den 17 mars 1932. Gatan har fått sitt namn efter de topografiska förhållandena och är tillsammans med Storbacken det enda av 1932 års namn som inte byttes ut.
Kvarteret Biet

Kvarteret Biet

Kvarteret Biet i Smedby namngavs den 4 januari 1956. Namngrupp ”biodling”. Bland Smedbys alla kvarter med insektsnamn finns ett litet område med namn som knyter an till biodling: Biet, Bikupan, Bisvärmen, Flustret och Visen. ”Biodling låg nära till hands som extra...
Kvarteret Kortvingen

Kvarteret Kortvingen

Kvarteret Kortvingen i Smedby namngavs den 6 december 1965. Namngrupp ”insekter”. Kortvingar är långsmala skalbaggar med starkt förkortade täckvingar. (Lida kullar i kvarteret Kortvingen. Foto: Lennart Jansson. Ur Norrköpings stadsmuseums...
Kvarteret Appollofjärilen

Kvarteret Appollofjärilen

Kvarteret Appollofjärilen i Smedby namngavs den 3 december 1990. Namngrupp ”fjärilar”. Apollofjärilen är Europas största dagfjäril och har ett vingspann på 62–92 millimeter. Kvartersnamnets stavning avviker från stavningen av fjärilens...
Kvarteret Husspindeln

Kvarteret Husspindeln

Den 27 april 1960 namngavs kvarteret Husspindeln 1960 i Smedby. Namngrupp ”spindlar”. Husspindel, eller mindre husspindel, är en vanlig art i Europa och nordvästra USA. Dess bett är obehagligt men ofarligt för människor.
Storbacken

Storbacken

Den 17 mars 1932 namngavs Storbacken i Smedby. Har fått sitt namn efter de topografiska förhållandena och är tillsammans med Bergstigen det enda av 1932 års namn i Smedby som inte bytts ut.