Kvarteret Skalbaggen i Smedby namngavs den 27 april 1960.

Namngrupp ”insekter”. Skalbaggar är den artrikaste ordningen inom djurriket – 30 procent av alla djur är skalbaggar – och förekommer i alla miljöer på land, i sötvatten och i havens kustvatten över hela jordklotet.