Kvarteret Aspfjärilen i Smedby namngavs den 15 januari 1979.

Namngrupp ”fjärilar”. En art inom familjen praktfjärilar vars larver lever av aspblad.