Kvarteret Blåhuvan i Smedby namngavs den 4 januari 1956.

Namngrupp ”fjärilar”. Namnet på detta nattfly syftar på att huvudet och främre delen av mellankroppen är blåvioletta.