Den 17 mars 1932 namngavs Storbacken i Smedby.

Har fått sitt namn efter de topografiska förhållandena och är tillsammans med Bergstigen det enda av 1932 års namn i Smedby som inte bytts ut.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.