Såpkullen var en av stadens jordar innanför stadsgränsen under 1800-talet och delades av vägen till Västra Husby (nuvarande Gamla Övägen) i en västlig och en östlig del. Södra förstaden började byggas i Östra Såpkullen i slutet av 1800-talet medan Västra Såpkullen exploaterades först på 1940-talet genom kommunala Hyresbostäders stora byggprojekt med över 700 lägenheter

I stadsdelen Såpkullen ingår Krogaregärdet (där Idrottsparken ligger) och Gamla lasarettsområdet, medan Västra Såpkullen numera hör till stadsdelen Söderstaden. Västra Såpkullen och Östra Såpkullen är också namnen på de två parkerna på var sin sida om Gamla Övägen.

Namnet Såpkullen återfinns första gången 1445 i skriftliga källor (”saapakwlla”) och förledet synes vara ordet ”såpa” men bakgrunden till namnet är okänd.

Stadsdelens gatu- och kvartersnamn är blandade, men de senast tillkomna har sportanknytning med anledning av närheten till Idrottsparken.