Morängatan

Morängatan

Morängatan i Vilbergen namngavs den 25 maj 1967. Namngrupp ”stenbrytning”. Morän är geologisk avlagring som främst består av söndersmulade bergartsfragment.