Kvarteret Smaragden

Kvarteret Smaragden

Kvarteret Smaragden i Vilbergen namngavs den 7 mars 1966. Namngrupp ”smycken och ädelstenar”. Smaragd är den gröna varianten av beryll och de flesta utvinns i Colombia. Förr ansågs den vara en symbol för odödlighet, hopp och trohet.
Morängatan

Morängatan

Morängatan i Vilbergen namngavs den 25 maj 1967. Namngrupp ”stenbrytning”. Morän är geologisk avlagring som främst består av söndersmulade bergartsfragment.