Kvarteret Smaragden i Vilbergen namngavs den 7 mars 1966.

Namngrupp ”smycken och ädelstenar”. Smaragd är den gröna varianten av beryll och de flesta utvinns i Colombia. Förr ansågs den vara en symbol för odödlighet, hopp och trohet.