Den 29 mars 2016 namngavs Vrinnevirondellen mellan Vrinnevi och Vilbergen.

Rondellen har fått sitt namn efter stadsdelen Vrinnevi och här ansluter dessutom den nya infartsvägen till Vrinnevisjukhuset.