Kvarteret Halsbandet

Kvarteret Halsbandet

Kvarteret Halsbandet i Vrinnevi namngavs den 13 januari 1971. Namngrupp ”smycken och ädelstenar”. Kvarteren Ametisten, Armbandet och Halsbandet fick namn ur samma grupp som de närliggande kvarteren i Vilbergen. (Svenska Motorcykelförbundet SVEMO:s kansli på...
Kvarteret Armbandet

Kvarteret Armbandet

Kvarteret Armbandet i Vrinnevi namngavs den 13 januari 1971. Namngrupp ”smycken och ädelstenar”. (Rikets sal vid Sprängstensgatan i kvarteret Armbandet. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)
Sprängstensgatan

Sprängstensgatan

Sprängstensgatan i Vrinnevi namngavs den 26 november 1970. Gatan fick, liksom de samtidigt namngivna gatorna i intilliggande Vilbergen, namn med anknytning till stenbrytningen i området. Sprängsten är helt enkelt sprängd sten – ”utsprängda bergmassor oberoende av...