Kvarteret Halsbandet

Kvarteret Halsbandet

Kvarteret Halsbandet i Vrinnevi namngavs den 13 januari 1971. Namngrupp ”smycken och ädelstenar”. Kvarteren Ametisten, Armbandet och Halsbandet fick namn ur samma grupp som de närliggande kvarteren i Vilbergen.
Kvarteret Armbandet

Kvarteret Armbandet

Kvarteret Armbandet i Vrinnevi namngavs den 13 januari 1971. Namngrupp ”smycken och ädelstenar”. (Rikets sal vid Sprängstensgatan i kvarteret Halsbandet. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)