Vilbergsrondellen på gränsen mellan Vilbergen och Vrinnevi namngavs den 11 september 2007.

Rondellen ligger där Vilbergsgatan går in i Vilbergen.