Den 11 september 2007 namngavs Vilbergsrondellen på gränsen mellan Vilbergen och Vrinnevi.

Rondellen ligger där Vilbergsgatan går in i Vilbergen.