Holmtorpsvägen

Holmtorpsvägen

Den 11 mars 2013 namngavs Holmtorpsvägen i Björkalund. Vägen har fått sitt namn efter Holmtorpen som låg i området. De var de mest perifera torpen på Vrinnevi bys ägor och omtalas 1813. Stora Holmtorp var två torp vars avkastning gick till prästlönekassan i S:t...

Björkalund

Björkalund är en ny stadsdel söder om Vrinnevisjukhuset och ska fullt utbyggd innehålla över 400 bostäder i form av småhus och flerbostadshus. De första bostäderna stod klara 2015: Bovieran med bostadsrätter för seniorer. Området kallades från början Södra...
Björkalundsrondellen

Björkalundsrondellen

Den 15 januari 2016 namngavs Björkalundsrondellen i Björkalund. Genom rondellen på Gamla Övägen når man stadsdelen Björkalund. Namnet kommer från det i dag rivna torpet Björklund (som undantagsvis skrivs Björkalund). Det finns med i de äldsta husförhörslängderna från...