Nystugevägen

Nystugevägen

Nystugevägen i Björkalund namngavs den 11 mars 2013. Vägen löper i riktning mot den plats där torpet Nystugan låg. Torpet som låg på Vrinnevis mark finns med i husförhörslängderna från och med 1790-talet. På 1930-talet bestod Nystugan dels av ett torp, dels av en ...
Holmtorpsvägen

Holmtorpsvägen

Den 11 mars 2013 namngavs Holmtorpsvägen i Björkalund. Vägen har fått sitt namn efter Holmtorpen som låg i området. De var de mest perifera torpen på Vrinnevi bys ägor och omtalas 1813. Stora Holmtorp var två torp vars avkastning gick till prästlönekassan i S:t...

Björkalund

Björkalund är en ny stadsdel söder om Vrinnevisjukhuset och ska fullt utbyggd innehålla över 400 bostäder i form av småhus och flerbostadshus. De första bostäderna stod klara 2015: Bovieran med bostadsrätter för seniorer. Området kallades från början Södra...