Lövdalsvägen

Lövdalsvägen

Lövdalsvägen i Björkalund namngavs den 6 december 2006. Namnet valdes ”eftersom namnet Lövdalen finns inom området”. Lövdalen var först en backstuga och senare ett torp under gården Skrallen. Den första stugan ersattes av en ny 1817 och 1912 byggdes ännu en  stuga....
Nystugevägen

Nystugevägen

Nystugevägen i Björkalund namngavs den 11 mars 2013. Vägen löper i riktning mot den plats där torpet Nystugan låg. Torpet som låg på Vrinnevis mark finns med i husförhörslängderna från och med 1790-talet. På 1930-talet bestod Nystugan dels av ett torp, dels av en ...