Kvarteret Spådamen i Björkalund namngavs den 11 mars 2013.

Namngrupp ”tivoli”.

(Nybyggda villor i kvarteret Spådamen år 2018. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)