Lövdalsvägen i Björkalund namngavs den 6 december 2006.

Namnet valdes ”eftersom namnet Lövdalen finns inom området”. Lövdalen var först en backstuga och senare ett torp under gården Skrallen. Den första stugan ersattes av en ny 1817 och 1912 byggdes ännu en  stuga. Sannolikt har man här brukat hämta löv till kreatursfoder.