Kärrhagsgatan

Kärrhagsgatan

Kärrhagsgatan i Skarphagen namngavs den 17 november 1966 . Kärrhagen var förmodligen en hage som tillhörde torpet Kärret på Högby ägor. Torpet nämns första gången i en kyrkobok från 1696. Dess marker övergick på 1800-talet till den nya gården Kullen och Kärret hyrdes...
Riksdalergatan

Riksdalergatan

Riksdalergatan i Skarphagen namngavs den 23 mars 1972. Namngrupp ”pengar”. I området Kättsätter fick 1972 fem nya gator namn med anknytning till pengar: Bankogatan, Riksdalergatan, Sedelgatan, Skillinggatan och Örtugsgatan. Även kvarteren i området har namn i denna...