Riksdalergatan

Riksdalergatan

Riksdalergatan i Skarphagen namngavs den 23 mars 1972. Namngrupp ”pengar”. I området Kättsätter fick 1972 fem nya gator namn med anknytning till pengar: Bankogatan, Riksdalergatan, Sedelgatan, Skillinggatan och Örtugsgatan. Även kvarteren i området har namn i denna...
Jordbrogatan

Jordbrogatan

Jordbrogatan i Skarphagen namngavs den 29 oktober 1959. Gatan är sannolikt namngiven efter en plats i Borgs socken, men benämningen Jordbron har inte kunnat hittas på någon karta eller i ortnamnsregistret. En jordbro var en vägbank uppbyggd av jord och namnet kan...