Kvarteret Bakelsen i Skarphagen namngavs den 1 mars 1976.

Namngrupp ”bakverk”.

(Borgsmoskolan i kvarteret Bakelsen år 2021. Foto: Marie-Louise Kristensson)