Nystugevägen i Björkalund namngavs den 11 mars 2013.

Vägen löper i riktning mot den plats där torpet Nystugan låg. Torpet som låg på Vrinnevis mark finns med i husförhörslängderna från och med 1790-talet. På 1930-talet bestod Nystugan dels av ett torp, dels av en  backstuga som var en gammal ryggåsstuga. På platsen ligger numera Vrinnevisjukhuset.

(Nystugevägen på flygfoto år 2021)