Kvarteret Armbandet i Vrinnevi namngavs den 13 januari 1971.

Namngrupp ”smycken och ädelstenar”.