Kvarteret Armbandet i Vrinnevi namngavs den 13 januari 1971.

Namngrupp ”smycken och ädelstenar”.

(Rikets sal vid Sprängstensgatan i kvarteret Armbandet. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)