Kvarteret Halsbandet i Vrinnevi namngavs den 13 januari 1971.

Namngrupp ”smycken och ädelstenar”. Kvarteren Ametisten, Armbandet och Halsbandet fick namn ur samma grupp som de närliggande kvarteren i Vilbergen.

(Svenska Motorcykelförbundet SVEMO:s kansli på Sprängstensgatan i kvarteret Halsbandet år 2020. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)