Sprängstensgatan i Vrinnevi namngavs den 26 november 1970.

Gatan fick, liksom de samtidigt namngivna gatorna i intilliggande Vilbergen, namn med anknytning till stenbrytningen i området. Sprängsten är helt enkelt sprängd sten – ”utsprängda bergmassor oberoende av storlek”.