Kvarteret Armringen i Vilbergen namngavs den 2 november 1970.

Namngrupp ”smycken och ädelstenar”.