Den 2 november 1970 namngavs kvarteret Armringen i Vilbergen.

Namngrupp ”smycken och ädelstenar”.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.