Den 12 maj 1921 namngavs ett stort antal gator och platser i Söderstaden. Man byggde vidare på motivet ”märkesmän inom stadens historia” som redan fanns i området.

Märkesmännen var kung Albrekt av Mecklenburg, kyrkoherden och boktryckaren Reinerus Reineri Broocman, kung Gustav II Adolf, rådmannen och historikern Per Fredrik Hertzman, borgmästaren Jacob Ekbom, drottning Kristina, litteraturhistorikern professor Johan Hinric Lidén, stadens skyddshelgon kung Olof den helige, vice komministern och historikern Hans Olof Sundelius, den kungliga Vasaätten och forskningsresanden Carl Bernhard Wadström.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.