Den 12 maj 1921 namngavs ett stort antal gator och platser i Söderstaden. Man byggde vidare på motivet ”märkesmän inom stadens historia” som redan fanns i området.

Märkesmännen var kung Albrekt av Mecklenburg, kyrkoherden och boktryckaren Reinerus Reineri Broocman, kung Gustav II Adolf, rådmannen och historikern Per Fredrik Hertzman, borgmästaren Jacob Ekbom, drottning Kristina, litteraturhistorikern professor Johan Hinric Lidén, stadens skyddshelgon kung Olof den helige, vice komministern och historikern Hans Olof Sundelius, den kungliga Vasaätten och forskningsresanden Carl Bernhard Wadström.

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.