Slottshagen

Det befästa slottet Johannisborg började uppföras i början av 1610-talet som residens för hertig Johan av Östergötland (1589–1618) och stod färdigt 1639. Slottet ritades av Hans Fleming och bestod av två trevåningsbyggnader med flyglar omgivna av vallar och vallgravar...

Skarphagen

År 1897 avstyckades ett obebyggt område med ljungmark från Borgs säteri. Det villasamhälle som växte fram här fick namnet Skarphagen efter torpet Skarptorp. Bebyggelsen fortgick utan egentlig kontroll. Folk köpte en tomt och byggde en stuga. Till stor del var det...