Det befästa slottet Johannisborg började uppföras i början av 1610-talet som residens för hertig Johan av Östergötland (1589–1618) och stod färdigt 1639. Slottet ritades av Hans Fleming och bestod av två trevåningsbyggnader med flyglar omgivna av vallar och vallgravar som bildade en femuddig stjärna. Johannisborg brändes ner av ryssarna 1719 och de murrester som återstod revs året därpå. Kvar stod endast delar av porttornet som restaurerades 1934.

Marken runt slottsruinen kallades Slottshagen redan på 1719 års stadskarta och har sedan dess använts som betes- och slåttermark. Den nuvarande stadsdelens norra del hörde till Ståthöga gård medan den östra delen hette Gästgivarhagen.

Slottshagen började bebyggas på 1950-talet, men kvartersnamnen fastställdes inte förrän 1980 och inspirerades då av verksamheten i området. Även flera av gatunamnen har lokal anknytning.