Kvarteret Karlsro i Slottshagen namngavs den 1 december 1980.

Området friköptes från Marieborg på 1880-talet och fick namnet Karlsro efter ägaren Karl Gustafsson. Här uppfördes ett villaområde, en större trädgårdsanläggning och en stor snickerifabrik. Fabriken lades ned 1917 och följdes samma år av Norrköpings Varfs- & Verkstads AB. Därefter pågick ett omfattande båtbyggande i Karlsro, bland annat minsvepare under andra världskriget och oljetankrar på 1950- och 1960-talen. Det sista företaget, Karlsro Varv, lades ned i mitten av 2010-talet.

(Ångaren Mongolia torrsatt för underhållsarbeten på Karlsro varv år 1924. Foto: Gustaf Lidberg. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)