Den 13 juni 1963 namngavs Händelöbron.

Klaffbron som förbinder Norrköping med Händelö började byggas 1964 och invigdes 1965. Händelö hade saknat fast vägförbindelse sedan bygget av Lindökanalen gjort den tidigare halvön till en ö. Trafiken hade då skötts med bilfärja över kanalen.

Från början var Händelö en ö som omfattade den bergiga nordvästra delen av dagens Händelö men landhöjningen gjorde den till en halvö. Namnet innehåller det numera utdöda ordet händil som betyder knippa eller bunt. Troligen har man i området samlat lövkvistar som buntats ihop till kärvar för att dryga ut höet. Det finns en rad ortnamn om vittnar om sådana lövtäkter.

(Landshövding Per Eckerberg talar vid invigningen av Händelöbron. Foto: Lennart Jansson. Ur Norrköpings stadsmuseums samlingar)