Kvarteret Fyrskeppet

Kvarteret Fyrskeppet

Den 4 oktober 1982 namngavs kvarteret Fyrskeppet på Händelö. Namngrupp ”sjömärken”. Ett fyrskepp är ett förankrat fartyg med fyr. (Händelöverket i kvarteret Fyrskeppet år 1983. Foto: Jan Kalmermo. Ur Norrköpings stadsarkivs...
Korallgatan

Korallgatan

Den 28 september 2010 namngavs Korallgatan på Händelö. Namnvalet motiverades inte, men syftar kanske – liksom Oceangatan – på de långväga resor fartygen i hamnen gör till exotiska vatten.

Händelö

Händelö, frälsesäteri i S:t Johannis socken af Lösings härad. Första gången, vi funnit detta urgamla herresäte omnämdt, är år 1322, då Ingegerd Svantepolksdotter vid Hændelö daterade ett gåfvobref. På 1400-talet egdes Händelö af Merita Jonissadotter, som var gift...
Norrköpings kvartersnamn - omslaget Nu har boken Norrköpings kvartersnamn kommit ut.
Den tar upp samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.